שורש ספרים - חוזה התקשרות

1) שורש ספרים היא פלטפורמה אינטרנטית ליצירת והצגת ספרים באון ליין, וכן למכירת, הפצת ושיווק ספרים דיגיטלים ותכנים דיגיטלים אחרים דרך הרשת. המערכת מאפשרת ליוצרים לשווק תוצרת רוחנית דרך הרשת ולגולשים לקרוא, ולדפדף בספרים ויצירות אחרות הן בחינם והן תמורת תשלום.

2) רכישת זכויות קריאה בשורש ספרים מתבצעת על ידי כרטיס אישי אותו טוען המשתמש בסכום המבוקש ובאמצעותו הוא מבצע רכישות באתר, לאחר התשלום עבור התוכן הוא יתווסף לחשבונו האישי של המשתמש ובו ימצא לצורך הורדה והאזנה כל עוד החשבון בתוקפו.

3) המערכת מאפשרת ליוצרים למכור את המדיה והיצירות שלהם ללא המגבלה של מכירת מדיה פיזית, להעלות ספרים, עלונים, מגזינים וכדומה לאתר ולשווק אותם בצורת יצירה פרטית העומדת בפני עצמה או כחלק מסדרה.

4) כל סופר, יוצר, אמרגן, מו"ל וכדומה יכול ליצור שם משתמש של מנהל באתר הספרים ולהעלות את יצירותיו לקריאה בחינם או למכירה על ידי המנגנון שהאתר מציע. להלן יכונה/ תכונה אישיות זו כ"מנהל". מנהל זה הוא בעל הזכויות המלאות על היצירה, על כל חלקיה.

5) עלות העלאת יצירה (ספר, כרך במגזין, מהדורה בעלון וכדומה...) היא 15 ₪ כולל מע"מ. תשלום זה יבוצע על ידי אחד ממנגנוני התשלום באתר, ניתן לרכוש זכות העלאה למספר יצירות בתשלום מוזל. התשלום על העלאת יצירה הוא חד פעמי. והוא לכל משך הזמן שבו האתר יהיה קיים.

6) כל מנהל יוכל להגדיר את יצירותיו כניתנות לקריאה על ידי "מנויים", שהוא יוכל להכניס אחד אחד (על ידי שימוש במייל שלהם כאמצעי זיהוי), או למכירה בתשלום לכל מאן דבעי. במקרה של "מנויים" באחריות המנהל להכניס את שמות המנויים שלהם על ידי קבלת האי מייל שלהם והכנסתו במערכת הניהול, במקרה של מכירה המנהל יקבע סכום לקריאה של ספר, כאשר הלקוח "קונה" ספר, הוא ירשם לזכותו לתמיד והלקוח יוכל, על ידי זיהוי בשם המשתמש או האי מייל שלו, לקרוא את הספר שוב ושוב. הספר יתווסף לרשימת הספרים המורשים שלו לכל זמן חיי האתר. חשוב- מערכת זו כמובן פתוחה באופן טבעי לשימוש לא הוגן על ידי הפצת שם המשתמש או המייל להרבה משתמשים, מערכת שורש לא עושה מאמצים למנוע שימוש כזה.

7) שורש תחלוק את הרווחים ממכירת המדיה ביחס של 15% מהמחיר ברוטו לשורש והשאר ליוצר, מלבד הסכום הקבוע של 15 ₪ לכל ספר שהוכנס. דהיינו- שורש סופגת את עלות הסליקה, עמלת חברת האשראי, האבטחה של האתר, פרסום וכן את עלות ההטבות שניתנות ללקוחות תמורת רכישת מדיה מרובה (לדוגמא, שיכולה להשתנות- כרטיס בשווי של 150 ₪ עולה 130 ₪ ללקוח) וכמובן את התחשבנות המיסוי עם הלקוח. תחשיב העלויות מתבצע מהמחיר שנקבע מראש, וללא התייחסות להתחשבנות של המנהל שצריך לשלם לכל גוף אחר בגין זכויות יוצרים של - כותבים ו/או מעבדים ו/או מאיירים ו/או כל בעל זכויות אחר בספר או ביצירה.

8) העברת התשלום למנהל תהיה בשיטה של שוטף + 40. כלומר- לאחר העשירי לחודש הבא שאחרי צבירת הכסף בחשבון של המנהל, בתנאי שנצבר לטובת המנהל סכום מינימום של 50 ₪. הסכום ישלח למנהל תמורת חשבונית במקרה של עוסק מורשה או קבלה בהעברה רגילה לכל יוצר. הסכום שיצבר בחשבון הוא כולל מע"מ, מכיוון שזה המחיר הישיר של מכירה ללקוח.

9) הסכום הקובע לתשלום הוא הסכום שמפורט ונשמר בבסיס הנתונים של שורש. שורש תספק על פי דרישה פירוט מדוייק של הורדות הקשורות למנהל, אולם הסכום שיקבע בפועל הוא הסכום שמופיע בבסיס הנתונים, שאחריו לעקוב תמיד דרך אתר האינטרנט שלנו.

10) שורש שומרת לעצמה את הזכות לטעון לביטולי הזמנות, אי כיבוד של אמצעי תשלום, רמאויות או זיופים בתהליכי תשלום ולגרוע את הסכום מכרטיסו של המנהל. בחתימה על חוזה זה המנהל מצהיר כי ברור לו שבשל אופיו של האינטרנט בהחלט יתכנו רמאויות, זיופים, הורדות לא כשרות, פריצות וכו'. שורש עושה ככל שביכולתה לוודא ולהגן על האתר מהורדות כאלו או רמאויות כספיות, אולם אין ביכולתה למנוע אותם לגמרי. במקרה של תרמית מעין זו הסכומים יקוזזו מחלקם של כל השותפים- שורש והמנהל, ושורש לא תצטרך להוכיח את עצם הזיוף מלבד הטענה שהיה זיוף כזה.

11) בעצם העלאת מדיה לאתר מצהיר המנהל כי בידיו הזכויות המלאות להפצת ושיווק המדיה שהועלתה, לרבות זכויות המילים, העיצוב, האיור, התמונה המלווה וכדומה. המנהל או מעלה המדיה משפה את כוחה של שורש להפנות אליו כל טענה על הפרת זכויות יוצרים.

12) מובהר בזאת כי לשורש אין ולא יכולה להיות דרך לדעת על הסכמים ו/או חוזים נוספים עליהם חתום המנהל מול גורמים נוספים כגון מולי"ם, חברות וכד' המחזיקות בזכויות הפצה ו/או מכירה של הקבצים או חלק מהם ואשר הועלו ו/או נשלחו למנהלי האתר על מנת להעלותם למכירה, אי לכך אין ולא תהיה לשורש כל אחריות בגין תביעה מצד כל גורם חיצוני על הפרת חוזה ו/או כל מסמך אחר המונע מהמנהל מכירת קבצים דיגיטאלים להורדה (DOWNLOADS) ו/או מחייבו לדווח על כך, המנהל או מעלה המדיה משפה את כוחה של שורש להפנות אליו כל טענה ו/או תביעה שתתקבל על ידי גורם חיצוני והנגזר מהאמור לעיל.

13) לאור האמור לעיל מובהר כי שורש לא תישא באחריות לתביעות ו/או לטענות בכל סוג שהוא הנוגעות לזכויות יוצרים ו/או זכויות ההפצה, השיווק ו/או המכירה של אותם הקבצים שהועלו לאתר ו/או נשלחו למערכת האתר על מנת להעלות למכירה.

14) למען הסר ספק יובהר שתשלום שורש עבור הזכויות כולל הן את "זכויות המסטר" של מכירת הספרים והן את זכויות ה"קניין הרוחני" שהוגן על ידי חברות או גופים או חברות זכויות יוצרים אחרות.

15) שורש שומרת לעצמה את הזכות לצרף שותפים נוספים בשיטת "פרסום על בסיס הצלחה (affiliate), במקרה כזה ישותף האתר המפרסם ברווחים. שורש עושה ככל יכולתה לאבטח את המידע שעולה לאתר ולהגן עליו מפני פריצות והעתקות, המדיות והספרים בשל אופיה של רשת האינטרנט הרי שיתכנו העתקות, פריצות, אובדן מידע, נפילות וכדומה. שורש איננה מתחייבת בפני המנהלים שלא יהיו פריצות כאלו או גניבת מידע מהרשת. שורש לא תפצה מנהלים על העתקות לא מורשות, לרבות פריצה של המדיה, הורדתה באופן לא חוקי או גניבה מכל סוג שהיא. המנהלים מכירים בכך שלמרות כל המאמצים תיתכן פריצה וגניבה של מדיות מהאתר.

16) אתר שורש שומר לעצמו את הזכות לפסול כל ספר, מנהל, מדיה, תוכן, כיתוב, פרסום או תוכן כל שהוא ללא כל הסבר נוסף ולקבוע שהם אינם מתאימים לאופי האתר, רוחו או לאישיות ההלכתיות המנחות אותו. האתר רשאי להוריד כל מדיה שאיננה מתאימה או שנראית למנהליו סותרת את רוחו ללא התראה מראש וללא הסבר נוסף. במקרה כזה יוחזר בתשלום על העלאת הספר, בניקוי עלות הגביה (עמלת האשראי).

17) שורש שומרת לעצמה את הזכות לקדם, להחליט על סדר הופעת הספרים, על הופעת המדיות בעמוד הראשון, לדחוק למקומות פנימיים יותר או לפרסם, לשכתב, לקדם בגוגל ובמדיות פרסומיות כל ספר, עלון, מגזין, כתבה, מאמר, שיר וכדומה או כל יוצר שהוא לרבות באתר התוכן של שורש או כל מדיה אחרת. קידומים אלו וההחלטה על הופעת השירים בדף הראשון, על דחיקתם מהדף הראשון, על אופן המיון והקידום היא החלטה בלעדית של עורכי האתר ולא תהיה למנהלים שום טענה לאתר לגבי קידומים מעין אלו.

18) יש לגבות מראש כל חומר שמועלה לאתר, שורש אינה אחראית לאובדן תכנים, מחיקתם, שינויים פיזיים שנגרמים בשל תכנות וכדומה.

19) הקבצים והתמונות המועלים לאתר עלולים לעבור שינוי פיזי בשל מגבלות המדיה, או מגבלות של גדלים וצבעים, גדלי מסכים, פורמטים שונים וכדומה. המנהלים מוותרים מראש על כל תביעה של אובדן קניין רוחני בגלל שינויים ומגבלות אלו. המנהלים מכירים בעובדה שיתכנו שינויי איכות באיכות ההשמעה או הצפיה בשל איכות שרתים, איכות הרשת, כלי ניגון שונים ועוד.

20) בכל מקרה של התדיינות כלכלית בין הצדדים, נקבע כי הדיון יעשה בפני בית דין הלכתי לממונות, באיזור צפת ועל פי חוקי ההלכה היהודית.

21) פרטי הלקוחות כגון כתובת מייל מס' טלפון וכד' יופיעו בדף הניהול של המנהל כפי שהושארו על ידי המשתמשים במערכת בכדי לתת למנהל את האפשרות להיות בקשר ישיר ואישי עם לקוחותיו אם ירצה בכך.

22) שורש מתחייבת לעשות את מירב המאמצים על מנת לקדם את הפרוייקט בכל האמצעים העומדים לרשותה, הקידום יעשה דרך אתרי האינטרנט ששורש עומדת מולם בקשר רציף, כמו"כ כל מנהל יוכל לשלוח חומר יחצנ"י לשורש על מנת לקדם את עצמו דרך האתר ושורש מתחייבת לעשות את מירב המאמצים לקידום מנהל באמצעים העומדים לרשותה כל זאת מבלי לפגוע בכל האמור בסעיף 17